Ioana-Cezara COSTE
Definitiv Suspendat

COSTE Ioana-Cezara

(Avocat)

Detalii
Detalii profesionale
Data înscrierii în Barou
15 decembrie 2010
Instanţe la care poate pune concluzii
Toate instanţele
Formă exercitare profesie
COSTE IOANA SI IOANID EMIL CATALIN
Sediu profesional
IAŞI, STR. MAIOR POPESCU EREMIA , NR. 1,ET.1, AP.4, JUD. IASI
Sediu profesional
IAŞI, STR. MAIOR POPESCU EREMIA , NR. 1,ET.1, AP.4, JUD. IASI