Emil-Cătălin IOANID
Definitiv Curator

IOANID Emil-Cătălin

(Avocat)

Detalii
Detalii profesionale
Data înscrierii în Barou
01 decembrie 2013
Instanţe la care poate pune concluzii
Curţi de Apel
Formă exercitare profesie
COSTE IOANA SI IOANID EMIL CATALIN
Sediu profesional
IAŞI, STR. MAIOR POPESCU EREMIA , NR. 1,ET.1, AP.4, JUD. IASI
Sediu profesional
IAŞI, STR. MAIOR POPESCU EREMIA , NR. 1,ET.1, AP.4, JUD. IASI