Alexandru POROF
Stagiar Suspendat

POROF Alexandru

(Avocat)

Detalii
Tel. mobil
Detalii profesionale
Data înscrierii în Barou
01 aprilie 2013
Instanţe la care poate pune concluzii
Judecătorii
Formă exercitare profesie
CIOBANU SI CIOBANU
Sediu profesional
IAŞI, STR.SFÂNTUL LAZĂR, NR.3, BL.GHICA VODĂ, 1A, ET.4, AP.14, JUD.IAŞI
Sediu profesional
IAŞI STR.SF.LAZĂR NR.3 BL.GHICA VODA 1A AP.14
Sediu profesional
IAŞI,SF.LAZĂR,NR.3,BL.GHICA VODĂ, ET.4, AP.14,JUD.IAŞI