EXAMEN DE ADMITERE

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIE
SESIUNEA APRILIE 2023

       

Examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - sesiunea aprilie 2022 - se va desfăşura în data de 02 aprilie 2023, pentru toţi candidaţii.

Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. și se va desfășura prin I.N.P.P.A cu sediul la București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

Cererile de înscriere ale candidaților la examen se depun în intervalul 13 februarie 2023 (ora 8.00) – 10 martie 2023 (ora 16,00). Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic.

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
            - certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
            - actul de identitate, în copie;
            - diploma de licenţă, în copie legalizată. În  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
          - dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1400 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2023”;
        - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
        -  adeverință medicală de la medicul de familie;
           - certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;                                                                                                                                                 
         - certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (dacă este nevoie).

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
            - certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
            - actul de identitate în copie;
            - diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
          - dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1400 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2022”);
        - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
        -  adeverință medicală de la medicul de familie;
           - certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;
        - dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;
        - un document oficial care atestă că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise la cel puţin trei materii din cele prevăzute în programa examenului de definitivat în profesia de avocat;
        -  dovada vechimii în funcția juridică îndeplinită anterior;
        - certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost inscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Relații suplimentare la telefon nr. 0232/217898 ; 0232/211322.
        
        
                                                                                                                         DECAN,

                                                                                                                 Av. Tudor DUCA

 

Parteneri

Juridice.ro

Top News

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu…

Detalii

LEGISLAȚIE GRATUITĂ PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Suntem încântați sa vă anunțăm că Baroul Iași pune la dispoziție tuturor membrilor activi înscriși, accesul GRATUIT la modulul de Legislație din…

Detalii

OFERTĂ SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ PENTRU AVOCAȚI

Publicăm <link file:434 download internal link in current>PROTOCOLUL încheiat cu autoritatea de certificare Trans Sped privind facilități pentru obținerea certificatului de semnătură digitală pentru…

Detalii

ACCES LA CONFERINȚELE ”UNIVERSUL JURIDIC” PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Baroul Iași și Universul Juridic au încheiat un parteneriat instituțional care constă în oferirea accesului pentru membrii Baroului Iași la…

Detalii

DEZBATERE ONLINE ”ASISTENȚA EXTRAJUDICIARĂ”

Baroul Iasi vă invită să participați la dezbaterea online Asistența extrajudiciară – formă de ajutor public judiciar. Dezbaterea va avea loc miercuri…

Detalii