Tabloul avocaţilor

Baroul Iaşi apără cu succes libertatea și onoarea profesională a membrilor săi și contribuie din ce în ce mai mult la bunul mers al justiției în România.

Avocaţi definitivi
Avocaţi definitivi

În această categorie veţi regăsi lista completă a avocaţilor definitivi din cadrul Baroul Iaşi.

Avocaţi stagiari
Avocaţi stagiari

În această categorie veţi regăsi lista completă a avocaţilor stagiari din cadrul Baroul Iaşi.

Avocaţi suspendaţi
Avocaţi suspendaţi

În această categorie veţi regăsi lista completă a avocaţilor suspendaţi din cadrul Baroul Iaşi.

Contul avocatului

Vă punem la dispoziţie un sistem modern şi sigur, de accesare a contului avocatului.

Autentificare

Noutăţi

Deoarece ne dorim sa fiţi în permanenţă informaţi, vă ţinem la curent cu activitatea Baroului Iaşi.
*.xlsx 15 mai 2024

PLATI OFICII PARCHET MAI 2024
*.xlsx 19 aprilie 2024

PLATI OFICII MP - APRILIE 2024

Departamente

Accesaţi rapid si sigur, orice departament din cadrul Baroului Iaşi.
Administraţie internă

Salariaţi, secretariat şi prestatori de servicii ai Baroului

Info contact: 0232.211.322

Administraţie externă

Coordonarea relaţiilor cu UNBR şi cu celelalte Barouri membre ale UNBR.

Info contact: 0232.211.322

Pregătire profesională

Organizarea de seminarii, colocvii profesionale pentru pregătirea avocaților definitivi.

S.A.J.

Coordonarea activității de asistență judiciară din oficiu.

Responsabil: av. Marius Branici Tel. mobil: 0745.821.068

Financiar

Gestionare a fondurilor Baroului şi urmărirea hotărârilor Filialei CAA Iaşi

Info contact: 0232.211.322

Mass media

Menținerea unei comunicări periodice și constante cu mass media

Info contact: 0232.211.322

Activitatea Baroului

  • În România, "Legea pentru constituirea corpului de advocați" a intrat în vigoare în urmă cu 151 de ani
  • La mijlocul anului 1864 se înființa Baroul Iaşi
  • Organele de conducere ale Baroului Iași sunt: Adunarea generală; Consiliul; Decanul.
  • În cadrul instituției vizate există departament administrativ si departament financiar contabil.
Detalii

Câteva articole apărute în Mass-media, legate de activitatea Baroului Iaşi.