RECONVOCARE - ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAȚILOR

În temeiul art. 53 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Baroului Iași reconvoacă Adunarea generală ordinară a avocaţilor din Baroul Iaşi la data de 12 mai 2022, începând cu ora 14.30, la Teatrul Luceafărul, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Darea de seamă contabilă a Baroului Iași pentru anul 2021, citirea raportului comisiei de cenzori, votarea descărcării de gestiune şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului pentru anul 2022;
  2. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Iaşi pentru anul 2021;
  3. Alegerea celor patru delegaţi ai Baroului Iași la Congresul Avocaților - București, 17 – 18 iunie 2022.
  4. Diverse.

 

pentru Consiliul Baroului Iași,     

DECAN,

Av. Tudor DUCA