RECONVOCARE - A.G.A. FILIALA IAȘI

Având în vedere că, la Adunarea generală a Filialei Casei de Asigurări a Avocaților din
România Iași organizată pentru data de 27 aprilie 2022, nu a fost întrunit cvorumul prevăzut de
art. 68 pct. 6 din Statutul CAA;
Având în vedere că în ședința Consiliului Filialei Casei de Asigurări a Avocaților din
România Iași din data de 8 aprilie 2022 s-a hotărât în eventualitatea în care la prima convocare
nu se realizează cvorumul prevăzut de lege reconvocarea Adunării generale ordinare a Filialei
Casei de Asigurări a Avocaților din România Iași în conformitate cu dispozițiile art. 67-69 din
Statutul CAA, Consiliul de administrație al Filialei CAAR Iași reconvoacă
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
în data de 12 mai 2022
începând cu ora 14.30, la Teatrul Luceafărul,
cu următoarea ordine de zi:
1. Darea de seamă contabilă a Filialei Casei de Asigurări a Avocaților din România Iași
pentru anul 2021, citirea raportului comisiei de cenzori, votarea descărcării de
gestiune şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru anul 2022;
2. Alegerea comisiei de cenzori formată din trei membri, dintre care doi avocați în
activitate și un avocat pensionar, cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin
10 ani.
3. Diverse.
pentru Consiliului de administrație al Filialei Casei de Asigurări a Avocaților
din România Iași
PREȘEDINTE,
avocat Vladimir Costin

Parteneri

Juridice.ro

Top News

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu…

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele…

Detalii

LEGISLAȚIE GRATUITĂ PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Suntem încântați sa vă anunțăm că Baroul Iași pune la dispoziție tuturor membrilor activi înscriși, accesul GRATUIT la modulul de Legislație din…

Detalii

OFERTĂ SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ PENTRU AVOCAȚI

Publicăm <link file:434 download internal link in current>PROTOCOLUL încheiat cu autoritatea de certificare Trans Sped privind facilități pentru obținerea certificatului de semnătură digitală pentru…

Detalii

ACCES LA CONFERINȚELE ”UNIVERSUL JURIDIC” PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Baroul Iași și Universul Juridic au încheiat un parteneriat instituțional care constă în oferirea accesului pentru membrii Baroului Iași la…

Detalii

DEZBATERE ONLINE ”ASISTENȚA EXTRAJUDICIARĂ”

Baroul Iasi vă invită să participați la dezbaterea online Asistența extrajudiciară – formă de ajutor public judiciar. Dezbaterea va avea loc miercuri…

Detalii